Landschapsplan Nettelhorsterweg en omgeving

Samen met de gemeenten Berkelland en Lochem, provincie Gelderland, het burgerinitiatief Slimste weg, het Waterschap Rijn en IJssel en de Stichting Twickel heeft Het Gelders Genootschap een concept-landschapsplan gemaakt voor de Nettelhorsterweg en de omgeving, die zichtbaar zijn vanaf de weg.

Samen met de gemeenten Berkelland en Lochem, provincie Gelderland, het burgerinitiatief Slimste weg, het Waterschap Rijn en IJssel en de Stichting Twickel heeft Het Gelders Genootschap een concept-landschapsplan gemaakt voor de Nettelhorsterweg en de omgeving, die zichtbaar zijn vanaf de weg. Hiermee ligt er een compleet groenplan voor de gehele weg.

Vanuit een landschappelijke benadering krijgen de landbouwpasseerhaven Kattenbeek, de Oude Diepenheimseweg, de rotonde en de omgeving van de kruising Nettelhorsterweg/Hekweg een onderscheidende kwaliteit. Door het plan wordt bijgedragen aan meer veiligheid, meer gezondheid en meer duurzaamheid.

Er zijn door het burgerinitiatief nog een aantal wensen geuit om het plan verder aan te scherpen. Onder andere op het gebied van ‘Natuurlijk Sturen’. Voor de realisatie van een definitief landschapsplan moeten afspraken gemaakt worden met de diverse grondeigenaren (provincie Gelderland, gemeenten, waterschap Rijn IJssel en stichting Twickel). Ook moeten omwonenden betrokken worden voor de beplanting op hun privépercelen. 

Het meest actuele landschapsplan staat op deze website

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen