Resultaat Einsteinweek 2019

01-11-2020
0 reacties

In de Proeftuin Nettelhorst worden innovaties getest die bijdragen aan de doelstellingen. Nieuwe technologieën worden ingezet om van te leren en om verder op te bouwen; de ervaringen kunnen gedeeld worden met andere regio’s. Zo kunnen we de resultaten van Slimme signalering later op andere wegen inzetten.

Hierbij hoort ook dat de effecten van innovaties worden gemeten vóór en na het toepassen. Zo heeft Provincie Gelderland in de N825 een permanente meetlus liggen die de hoeveelheid verkeer, soort verkeer en snelheid van het verkeer meet. Deze data zijn via deze link te bekijken.

Ook is er door de initiatiefnemers van de Slimste Weg, provincie Gelderland en partner Connected Worlds, in december 2018 een zogenaamd sensorhotel in gebruik genomen. Dit sensorhotel heeft een half jaar geluid en fijnstof langs de weg gemeten. 

Eind februari 2019 organiseerde provincie Gelderland de Einsteinweek. Tijdens deze week werkten ambtenaren van de Provincie Gelderland en partners van De Slimste Weg samen aan een 3D model van de N825.

Deze week stond geheel in het teken van nieuwe technologieën en wat deze betekenen voor de opgaven waar we als samenleving voor staan. In het DigiLab werkten tijdens die week ambtenaren van de provincie en partners van de Slimste Weg aan het 3D-model van de N825. Het resultaat is te zien in een storymap. We zijn trots op het resultaat. Hieraan werkten mee: provincie Gelderland, ReintenInfra, CGI, Achmea, dBvision, 4 Silence en Provelu.

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen