Proeftuin Nettelhorst

Laatste Nieuws

Nummer 5 van ons magazine TOEKOMST is uit.  

Tip! Wanneer het magazine hieronder niet zichtbaar is, accepteer dan de cookies onderaan de pagina

 

 

De Proeftuin Nettelhorst is ontstaan vanuit het burgerinitiatief Slimste Weg en wordt als een gebiedsgerichte opgave gezamenlijk opgepakt met de overheden. Samen bouwen we aan een regio waar we trots op zijn. Vanuit een intrinsieke motivatie zijn we samen eigenaar van een aantal opgaven (in de omgeving) van de Nettelhorsterweg, die het mogelijk maken duurzame waarden voor toekomstige generaties veilig te stellen. Vanuit deze ambitie werken we aan strategische (gebieds-)opgaven. In Proeftuin Nettelhorst spelen drie thema’s:

  • Slimme mobiliteit

  • Fossielvrij en circulaire economie

  • Beleefbaar landschap

 

Deze website is bedoeld om de kennis die de partners opdoen in de Proeftuin Nettelhorst te delen, zodat dit leidt tot meer kennis bij leveranciers, bedrijven, onderwijs en overheden. We willen bijdragen aan een actieve participatie door bewoners in diverse projectonderdelen. Ook willen we met deze website alle verbonden partijen zorgvuldig en tijdig van informatie voorzien over en door de Proeftuin. Betrokken partners kunnen zelf informatie op deze website plaatsen.

Kort nieuws

30 oktober 2023 - Enquête afsluiting N825

Via deze link gaat u naar de enquête. Dank voor uw bijdrage.

19 juni 2023 - TOEKOMST Café

Iedereen is welkom in de Molen van Zwiep om 19.30 uur. Proeftuin Nettelhorst organiseert het eerste TOEKOMST Café. We willen de bewoners van Barchem, Zwiep, Nettelhorst, Gelselaar en Geesteren meer betrekken bij de grote opgaven die in ons gebied spelen. Meer informatie over deze bijeenkomst leest u via deze link.

5 juni 2023 - Nieuwsbrief - zomer-update

In deze nieuwsbrief aandacht voor het eerste TOEKOMST-Café. We kijken terug op een geslaagde buurtbijeenkomst in maart met de presentaties en documentaires van Saxion studenten. De nieuwsbrief kunt u lezen via deze link.

9 maart 2023 - Informatieavond

Aannemer Heijmans is onlangs gestart met de aanleg van de eerste fase van de N825. Heijmans, de provincie en burgerinitiatief De Slimste Weg nodigen u uit voor een informatieavond op 9 maart om 19.30 in De Melktap. Meer informatie over deze bijeenkomst leest in onze email nieuwsbrief via deze link

27 september 2022 - Uitnodiging intrekkersmaol

Op 27 september organiseert aannemer Heijmans in samenwerking met De Slimste Weg een intrekkersmaol. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in De Melktap in Geesteren. Heijmans gaat de eerste fase van de werkzaamheden aan de Nettelhorsterweg realiseren. Tijdens dit intrekkersmaol kunt u kennismaken met Heijmans. Meer informatie over deze bijeenkomst in onze email nieuwsbrief via deze link

13 juni 2022 - Buurtbijeenkomst

Wat komt er op onze omgeving af? Deze vraag staat centraal op de buurtbijeenkomst die we op 13 juni om 19.30 organiseren. U bent welkom in De Melktap in Geesteren. Meer informatie over deze bijeenkomst via deze link

19 april 2022 - Derde nummer Magazine TOEKOMST

In het derde nummer van het Magazine TOEKOMST staat de energietransitie centraal. Het Magazine laat zien, dat een energietransitie, passend bij het buitengebied tussen Borculo en Lochem mogelijk is. Dit derde nummer is ook digitaal beschikbaar op deze website via deze link.

De enquete over toekomstige onderwerpen kunt u via deze link invullen. Wij stellen dat zeer op prijs. 

1 juni 2021 - Tweede nummer Magazine TOEKOMST

In het buitengebied tussen Borculo en Lochem is huis aan huis het tweede nummer van het Magazine TOEKOMST verspreid. Het Magazine laat zien, dat de toekomst letterlijk om de hoek staat. Het is ook digitaal beschikbaar op deze website via deze link.

1 april 2021 - Nieuwsbrief - lente-update

In deze nieuwsbrief aandacht voor het succes van het eerste nummer van het magazine TOEKOMST. Het tweede nummer zal in mei verschijnen. Om meer edities uit te kunnen brengen is geld nodig. Daarvoor zijn leuke acties bedacht. U kunt ons steunen door lid worden van de club van 52, bierpakketten of bloemenzaad te kopen. Verder leest u in deze nieuwsbrief welk ontwerp er gekozen is voor de herkenbaarheid van de weg. En als laatste kunt u lezen hoe het met de voortgang van de reconstructie van de N825 gaat. De nieuwsbrief kunt u hier lezen.

25 november 2020 - Eerste nummer Magazine TOEKOMST

In het buitengebied tussen Borculo en Lochem is huis aan huis het eerste nummer van het Magazine TOEKOMST verspreid. Doel van het magazine is om de bewoners te betrekken bij de grote opgaven die in de buurten spelen. Wat gebeurt er in de buurtschappen en wat verbindt de mensen als het om de toekomst gaat? Het Magazine laat zien, dat de toekomst letterlijk om de hoek staat. Het is ook digitaal beschikbaar op deze website via deze link.

4 november 2020 - Nieuwsbrief - herfst-update

De tweede nieuwsbrief staat gepland voor 4 november. In deze nieuwsbrief leest u meer over een onderzoek naar maatschappelijk verantwoord rijgedrag, de lancering van het magazine TOEKOMST en de ingezonden ontwerpen van kunstenaars/ontwerpers voor de herkenbaarheid van de weg. En u kan stemmen op deze ontwerpen. De ontwerpen beoordelen en uw stem uitbrengen kan hier. De nieuwsbrief kunt u hier lezen.

16 juli 2020 - Nieuwsbrief - zomer-update

Proeftuin Nettelhorst heeft zijn eerste e-mail nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief leest u meer over de planning van de werkzaamheden, geluidsmaatregelen, slimme signalering en de aanbesteding. De nieuwsbrief kunt u hier lezen.

28 november 2019 - Inloopbijeenkomst N825

De provincie nodigt omwonenden uit voor een inloopbijeenkomst op 28 november 2019 van 18.00 tot 20.30 in De Melktap over de N825 Nettelhorsterweg. Samen met de Proeftuin Nettelhorst worden omwonenden geïnformeerd over de diverse ontwikkelingen rondom de Nettelhorsterweg. Zowel de plannen van de provincie als die van Proeftuin Nettelhorst worden deze avond toegelicht, met aandacht voor  het vervolgproces. Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Marieke Looijen, 026 359 9856of per e-mail via m.looijen@gelderland.nl. Meer informatie over het project vindt u op de website van provincie Gelderland.

Cookie-instellingen