Slimme signalering

Er zijn diverse kruisingen op de Nettelhorsterweg waar we de verkeersveiligheid willen verbeteren. De kruising met de Broekstraat heeft extra aandacht, omdat hier dagelijks kinderen oversteken naar de Daltonschool. Het project ‘slimme signalering’ moet antwoord geven op de vraag: “Hoe kunnen we het kruisen van de weg door wandelaars, fietsers, automobilisten, afslaand verkeer, landbouwvoertuigen, vrachtverkeer en wild met behulp van innovatie veiliger maken?

Het doel van het onderzoek is het inventariseren van knelpunten en het testen van innovaties op het gebied van mobiliteit. De succesvolle innovaties kunnen in een later stadium mogelijk op meer wegen worden toegepast.

Voor het onderzoek is een projectteam samengesteld met vertegenwoordigers vanuit het burgerinitiatief, provincie Gelderland, de Dalton Basisschool Nettelhorst, kennisinstituten en diverse marktpartijen. Niet alleen is gebruik gemaakt van technische kennis, ook een gedragspsycholoog doet mee. Weggebruikers worden gevraagd hun reactie te geven op het effect van mogelijke innovaties.

Een momentje...
    Cookie-instellingen